Daihei SHIBATA Portfolio

OYAMA|Odakyu 2015

小田急、大山のブランディングキャンペーン「大山、ふたたび。」
プロモーション映像の演出を担当。


OYAMA_64s (00092)

OYAMA_64s (00166)

OYAMA_64s (00323)

OYAMA_64s (01260)

OYAMA_64s (01591)

OYAMA_64s (01807)

OYAMA_64s (01939)

 

Credit of Movie:
Director: Daihei Shibata
Photographer: Syuhei Tonami
Sound Producer: Takuro Oka
Sound Composer: Zmi (music from ふうね)

Credit of Branding of OYAMA:
AD+D. Daigo Daikoku/D. Yuto Kanke/C. Norimitsu Korekata/Ph. Syuhei Tonami/Mov. Daihei Shibata(WOW)/Web. Masaya Sugawara/Pr. Tatsuki Suzuki/2015/Odakyu Electric Railway
Book design, poster, billboard, web, bus wrapping, etc.